Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

5ο κ΄ 6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη.
 Να εξασκηθούν στη δημιουργία προγράμματος θεατρικής παράστασης ή αφίσας.
 Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη, προγράμματος θεατρικής παράστασης ή αφίσας.





Α) Δημιουργήστε έναν ηλεκτρονικό χάρτη ο οποίος θα αποτυπώνει την πορεία της
επίσκεψής σας στο Θεατρικό μουσείο και το Εθνικό θέατρο.
Β) Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα μιας θεατρικής παράστασης ή μια αφίσα
ηλεκτρονικά.
Γ) Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από την επίσκεψή σας στο Θεατρικό μουσείο.
(Θα συμπληρώσετε και τις εντυπώσεις σας από τη θεατρική παράσταση).
Δ) Παρουσιάστε την εργασία σας στις άλλες ομάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου