Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία blog ή wiki, για να αναρτήσουν την εργασία τους.
 Να μάθουν να προγραμματίζουν και να οργανώνουν εκδηλώσεις.
Α) Να δημιουργήσετε blog ή wiki για να δημοσιεύσετε την εργασία σας και όλο το υλικό που ετοιμάσατε στο διαδίκτυο.
Β) Οργανώστε την εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιάσετε την εργασία σας στη
σχολική κοινότητα και στους γονείς σας.
9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. (Συζήτηση για τη δομή της ερευνητικής εργασίας).
 Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.


Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική, βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.
Β) Παρουσιάστε τα Power Point σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Γ) Να αξιολογήσετε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Συνθέστε το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομάδων.
Ενώστε όλα τα Power Point σας σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
7ο κ΄ 8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εφαρμόσουν οι μαθητές την τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
 Να εξασκηθούν στη χρήση των πινάκων για την επεξεργασία αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.


Α) Με αφορμή το 2ο και 3ο υποερώτημα της ερευνητικής εργασίας να δημιουργήσετε δύο ερωτηματολόγια.
Το πρώτο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) σχέση του σημερινού θεατή με το θέατρο.
β) σχέση του θεάτρου (θεατρικής παιδείας) με το ελληνικό σχολείο.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) να διερευνήσει κατά πόσον οι μαθητές της Β΄/θμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν τον Γρηγόριο Ξενόπουλο.
β) να καταγράψει την προτίμηση ανάμεσα σε θέατρο και κινηματογράφο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του καθενός.
Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια, επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα
δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα.
Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Η ολομέλεια κρατά σημειώσεις που θα αξιοποιήσει για την εξαγωγή απαντήσεων
στο 2ο και 3ο υποερώτημα.