Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

7ο κ΄ 8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εφαρμόσουν οι μαθητές την τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
 Να εξασκηθούν στη χρήση των πινάκων για την επεξεργασία αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.


Α) Με αφορμή το 2ο και 3ο υποερώτημα της ερευνητικής εργασίας να δημιουργήσετε δύο ερωτηματολόγια.
Το πρώτο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) σχέση του σημερινού θεατή με το θέατρο.
β) σχέση του θεάτρου (θεατρικής παιδείας) με το ελληνικό σχολείο.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) να διερευνήσει κατά πόσον οι μαθητές της Β΄/θμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν τον Γρηγόριο Ξενόπουλο.
β) να καταγράψει την προτίμηση ανάμεσα σε θέατρο και κινηματογράφο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του καθενός.
Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια, επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα
δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα.
Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Η ολομέλεια κρατά σημειώσεις που θα αξιοποιήσει για την εξαγωγή απαντήσεων
στο 2ο και 3ο υποερώτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου