Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. (Συζήτηση για τη δομή της ερευνητικής εργασίας).
 Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.


Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική, βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.
Β) Παρουσιάστε τα Power Point σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Γ) Να αξιολογήσετε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Συνθέστε το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομάδων.
Ενώστε όλα τα Power Point σας σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου