Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

10ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία blog ή wiki, για να αναρτήσουν την εργασία τους.
 Να μάθουν να προγραμματίζουν και να οργανώνουν εκδηλώσεις.
Α) Να δημιουργήσετε blog ή wiki για να δημοσιεύσετε την εργασία σας και όλο το υλικό που ετοιμάσατε στο διαδίκτυο.
Β) Οργανώστε την εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιάσετε την εργασία σας στη
σχολική κοινότητα και στους γονείς σας.
9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. (Συζήτηση για τη δομή της ερευνητικής εργασίας).
 Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.


Α) Ολοκληρώστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική, βίντεο, κείμενα, φωτογραφίες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.
Β) Παρουσιάστε τα Power Point σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Γ) Να αξιολογήσετε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Συνθέστε το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομάδων.
Ενώστε όλα τα Power Point σας σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση.
7ο κ΄ 8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εφαρμόσουν οι μαθητές την τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
 Να εξασκηθούν στη χρήση των πινάκων για την επεξεργασία αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.


Α) Με αφορμή το 2ο και 3ο υποερώτημα της ερευνητικής εργασίας να δημιουργήσετε δύο ερωτηματολόγια.
Το πρώτο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) σχέση του σημερινού θεατή με το θέατρο.
β) σχέση του θεάτρου (θεατρικής παιδείας) με το ελληνικό σχολείο.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο να έχει τους εξής στόχους:
α) να διερευνήσει κατά πόσον οι μαθητές της Β΄/θμιας εκπαίδευσης γνωρίζουν τον Γρηγόριο Ξενόπουλο.
β) να καταγράψει την προτίμηση ανάμεσα σε θέατρο και κινηματογράφο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του καθενός.
Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια, επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα
δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα.
Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες.
Δ) Η ολομέλεια κρατά σημειώσεις που θα αξιοποιήσει για την εξαγωγή απαντήσεων
στο 2ο και 3ο υποερώτημα.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

5ο κ΄ 6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη.
 Να εξασκηθούν στη δημιουργία προγράμματος θεατρικής παράστασης ή αφίσας.
 Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη δημιουργία ηλεκτρονικού χάρτη, προγράμματος θεατρικής παράστασης ή αφίσας.

Α) Δημιουργήστε έναν ηλεκτρονικό χάρτη ο οποίος θα αποτυπώνει την πορεία της
επίσκεψής σας στο Θεατρικό μουσείο και το Εθνικό θέατρο.
Β) Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα μιας θεατρικής παράστασης ή μια αφίσα
ηλεκτρονικά.
Γ) Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από την επίσκεψή σας στο Θεατρικό μουσείο.
(Θα συμπληρώσετε και τις εντυπώσεις σας από τη θεατρική παράσταση).
Δ) Παρουσιάστε την εργασία σας στις άλλες ομάδες.
4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξασκηθούν οι μαθητές στην ανάγνωση αποσπασμάτων από έργα του Γρηγόρη Ξενόπουλου και στην επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας.
 Να αναδείξουν, μέσα από το παιχνίδι ρόλων, την ικανότητα να αναπαριστούν/ζωντανεύουν μέσω της ανάγνωσης πρόσωπα και εποχές.
 Να παρακολουθήσουν τη μαθητική θεατρική παράσταση «Το φιόρο του Λεβάντε».
 Να βιντεοσκοπήσουν/φωτογραφίσουν την ανάγνωση των αποσπασμάτων και τη μαθητική θεατρική παράσταση και να παρουσιάσουν επεξεργασμένα βίντεο και φωτογραφίες.
Α) Αξιοποιώντας το υλικό που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα, να δημιουργήσετε ολιγόλεπτο βίντεο με τις εντυπώσεις σας από την ανάγνωση των αποσπασμάτων και τη μαθητική θεατρική παράσταση. (διαθέσιμος χρόνος 60΄).
Β) Παρουσιάστε τα βίντεό σας στις υπόλοιπες ομάδες. (διαθέσιμος χρόνος 5΄).
Γ) Προετοιμάστε τις τελικές σας παρουσιάσεις ενσωματώνοντας τα τεχνήματα που
έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα. (διαθέσιμος χρόνος 10΄).

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο στάδιο)

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ερευνητική διαδικασία, μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.
 Να παρακολουθήσουν ένα DVD με τη ζωή του Γρηγόρη Ξενόπουλου και της Κυβέλης.


Α) Συλλέξτε πληροφορίες, κρατήστε σημειώσεις και προχωρήστε στη δημιουργία φυλλαδίου αρχικής παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας.
Β) Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από όσα παρακολουθήσατε.
Γ) Παρουσιάστε τις εργασίες σας.

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο στάδιο)

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
Να συντάξουν οι μαθητές ένα θυρεό – συμβόλαιο.
 Να ορίσουν κανόνες και να τους εφαρμόζουν.
 Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
 Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές.
 Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.


Α) Συμπληρώστε το συνημμένο θυρεό – συμβόλαιο. (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες. (διαθέσιμος χρόνος 3΄)
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της ερευνητικής εργασίας: «Με τη ματιά του Γρηγόρη Ξενόπουλου» δημιουργώντας μια αφίσα. (Μπορείτε να την εμπλουτίσετε με φωτογραφίες, σκίτσα, σχόλια). (διαθέσιμος χρόνος 30΄)
Δ) Παρουσιάστε την αφίσα σας στις υπόλοιπες ομάδες. (διαθέσιμος χρόνος 3΄)