Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο στάδιο)

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ερευνητική διαδικασία, μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και την αναζήτηση στο διαδίκτυο.
 Να παρακολουθήσουν ένα DVD με τη ζωή του Γρηγόρη Ξενόπουλου και της Κυβέλης.


Α) Συλλέξτε πληροφορίες, κρατήστε σημειώσεις και προχωρήστε στη δημιουργία φυλλαδίου αρχικής παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας.
Β) Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από όσα παρακολουθήσατε.
Γ) Παρουσιάστε τις εργασίες σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου