Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο στάδιο)

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχοι:
 Να ενημερωθούν οι μαθητές για την έννοια της ερευνητικής εργασίας.
 Να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο.
 Να αυτοπαρουσιαστούν με βάση το ερωτηματολόγιο – να γνωριστούν μεταξύ τους.
 Να χωριστούν σε ομάδες.
 Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα της ερευνητικής εργασίας: «Με τη ματιά του Γρ. Ξενόπουλου».
 Να προβληματιστούν για την αξία του θεάτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου